ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บคลังสื่อการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ จำนวนการค้น  1086  ครั้ง
ระบบการแสดง Link สื่อการจัดการเรียนรู้
ระบุคำค้นหา
เลือกระดับชั้น เลือกวิชา
ภาคเรียน ปีการศึกษาวิชาที่ 1::  เรียนรวม  :: D14 T0  วิชาที่ 2::  เรียนรวม  :: D14 T0  วิชาที่ 3::  เรียนรวม  :: D14 T0 การผลิตสื่อและวิธีการสอนเด็กพิการจากฝาขวดน้ำ วิชาที่ 4::  เรียนรวม  :: D14 T0 ของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ วิชาที่ 5::  เรียนรวม  :: D14 T0 เว็บไซต์สื่อวีดีโอสำหรับพัฒนาผู้พิการ เรียนรวม วิชาที่ 6::  ทัศนศิลป์  :: D12 T1  วิชาที่ 7::  ประวัติศาสตร์  :: D12 T1  วิชาที่ 8::  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  :: D12 T1  วิชาที่ 9::  สุขศึกษาและพลศึกษา  :: D12 T1  วิชาที่ 10::  สังคมศึกษา  :: D12 T1  วิชาที่ 11::  ภาษาไทย  :: D12 T1  วิชาที่ 12::  ภาษาอังกฤษ  :: D12 T1  วิชาที่ 13::  วิทยาศาสตร์  :: D12 T1  วิชาที่ 14::  คณิตศาสตร์  :: D12 T1  วิชาที่ 15::  เทคโนโลยี  :: D11 T1 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 Sukhothai primary Educational Service Area Office 1
37 หมู่ที่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0-5561-6180 Fax 0-5561-3460