ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บคลังสื่อการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ จำนวนการค้น  5139  ครั้ง
ระบบการแสดง Link สื่อการจัดการเรียนรู้
ระบุคำค้นหา
เลือกระดับชั้น เลือกวิชา
ภาคเรียน ปีการศึกษาวิชาที่ 1::  วิทยาการคำนวณ  :: D12 T2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี วิชาที่ 2::  วิทยาการคำนวณ  :: D9 T2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี วิชาที่ 3::  วิทยาการคำนวณ  :: D9 T1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี วิชาที่ 4::  วิทยาการคำนวณ  :: D12 T2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี วิชาที่ 5::  วิทยาการคำนวณ  :: D6 T1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี วิชาที่ 6::  คู่มือครู สสวท.  :: D36 T0 คู่มือครู วิชาที่ 7::  รวมสื่อ ๖๐ พรรษา  :: D35 T0 รวมสื่อ ๖๐ พรรษา วิชาที่ 8::  ข้อสอบ สสวท.  :: D34 T0 ข้อสอบ สสวท. วิชาที่ 9::  บทเรียนออนไลน์ สสวท.  :: D31 T0 บทเรียนออนไลน์ สสวท. วิชาที่ 10::  ข้อสอบ NT ป.3  :: D28 T0 ข้อสอบ NT ป.3 วิชาที่ 11::  ข้อสอบ NT ป.3  :: D19 T0 ข้อสอบ NT ป.3 วิชาที่ 12::  ข้อสอบ RT ป.1  :: D18 T0 ข้อสอบ RT ป.1 วิชาที่ 13::  ข้อสอบ RT ป.1  :: D26 T0 ข้อสอบ RT ป.1 วิชาที่ 14::  หนังสือภาษาไทย ป.1- ป.6 มานี มานะ   :: D27 T0 รวมหนังสือภาษาไทย ป.1- ป.6 มานี มานะ วิชาที่ 15::  เรียนรวม  :: D14 T0 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 Sukhothai primary Educational Service Area Office 1
37 หมู่ที่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0-5561-6180 Fax 0-5561-3460