ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บคลังสื่อการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ จำนวนการค้น  8909  ครั้ง
ระบบการแสดง Link สื่อการจัดการเรียนรู้
ระบุคำค้นหา
เลือกระดับชั้น เลือกวิชา
ภาคเรียน ปีการศึกษาวิชาที่ 1::  วิทยาศาสตร์  :: D0 T0 คลังสื่อวิทยาศาสตร์ วิชาที่ 2::  วิทยาการคำนวณ  :: D0 T0 สื่อวิทยาการคำนวณ วิชาที่ 3::  เรียนรวม  :: D0 T0 สื่อเด็กพิเศษ วิชาที่ 4::  สุขศึกษาและพลศึกษา  :: D0 T0 คลังสื่อพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาที่ 5::  วิทยาศาสตร์  :: D0 T0 สื่อวิทยาศาสตร์ วิชาที่ 6::  คณิตศาสตร์  :: D0 T0 สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3บวก-ลบ-คูณ-หาร วิชาที่ 7::  สังคมศึกษา  :: D0 T0 คลังสื่อสังคมศึกษา วิชาที่ 8::  การงานอาชีพ  :: D0 T0 คลังสื่อการงานอาชีพ วิชาที่ 9::  ภาษาอังกฤษ  :: D0 T0 คลังสืภาษาอังกฤษ วิชาที่ 10::  ปฐมวัย  :: D0 T0 คลังสื่ปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 วิชาที่ 11::  ภาษาไทย  :: D0 T0 คลังสื่อมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาที่ 12::  ปฐมวัย  :: D2 T1 อนุบาลศึกษาปีที่ 2 วิชาที่ 13::  การงานอาชีพ  :: D0 T0 การงานอาชีพ วิชาที่ 14::  กิจกรรมแนะแนว  :: D0 T0 แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว วิชาที่ 15::  กิจกรรมแนะแนว  :: D0 T0 กิจกรรมแนะแนว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 Sukhothai primary Educational Service Area Office 1
37 หมู่ที่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0-5561-6180 Fax 0-5561-3460