สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑วิทยาศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

: เนาวรัตน์ บุตรเพฃรรัตนื
รหัสเข้าชั้นเรียน : Xg3czwt


การเขียนโปรแกรม Scratch

: น.ส.ธนาภรณ์ ทองธรรม
รหัสเข้าชั้นเรียน : -


การเขียนโปรแกรมภาษา Python

: น.ส.ธนาภรณ์ ทองธรรม
รหัสเข้าชั้นเรียน : -


หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา

:  นางศรัญญารัตน์ พรมลา
รหัสเข้าชั้นเรียน : -


สังคม

: นางสาวปาริฉัตร อำพร
รหัสเข้าชั้นเรียน : bvi5mil
ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว

: น.ส.ธนาภรณ์ ทองธรรม
รหัสเข้าชั้นเรียน : -


การเป็นครูในศตวรรษที่ 21

: น.ส.ธนาภรณ์ ทองธรรม
รหัสเข้าชั้นเรียน : -


มารู้จัก STEM Education กันเถอะ

: น.ส.ธนาภรณ์ ทองธรรม
รหัสเข้าชั้นเรียน : -


อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง

: น.ส.ธนาภรณ์ ทองธรรม
รหัสเข้าชั้นเรียน : -


ค 15101

: anugul jokjong
รหัสเข้าชั้นเรียน : smmpg5m


หนังสือรับรองหลักสูตร

1 หนังสือนำสั่ง ว 48 ประกาศรับรอง 44 หลักสูตร 

2 ว 1 รายละเอียดรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 

3 หนังสือนำส่งประกาศ ครั้งที่ 2 ปี 63 (74 หลักสูตร 

4 ประกาศรับรองหลักสูตร ปี 63 ครั้งที่ 2 (74 หลักสูตร 

5 หนังสือนำส่ง ประกาศ ครั้งที่ 1 ปี 63 (33 หลักสูต 

หน้า 1  หน้า 2  หน้า 3  

เอกสารดาวน์โหลด

1 หนังสือนำสั่ง ว 48 ประกาศรับรอง 44 หลักสูตร 

2 ว 1 รายละเอียดรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 

3 หนังสือนำส่งประกาศ ครั้งที่ 2 ปี 63 (74 หลักสูตร 

4 ประกาศรับรองหลักสูตร ปี 63 ครั้งที่ 2 (74 หลักสูตร 

5 หนังสือนำส่ง ประกาศ ครั้งที่ 1 ปี 63 (33 หลักสูต 

หน้า 1  หน้า 2  หน้า 3  

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

การค้นหาตามเงื่อนไข


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 Sukhothai primary Educational Service Area Office 1
37 หมู่ที่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0-5561-6180 Fax 0-5561-3460