สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออนไลน์ของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑คอมพิวเตอร์ ป.4

: นางอาริษา กรรขำ
รหัสเข้าชั้นเรียน : pjpcobq


วิทยาการคำนวณ ป.4

: นางอาริษา กรรขำ
รหัสเข้าชั้นเรียน : vayydeh


คอมพิวเตอร์ ป.5

: นางอาริษา กรรขำ
รหัสเข้าชั้นเรียน : qiq7rmz


วิทยาการคำนวณ ป.5

: นางอาริษา กรรขำ
รหัสเข้าชั้นเรียน : 5cz2553


คอมพิวเตอร์ ป.6

: นางอาริษา กรรขำ
รหัสเข้าชั้นเรียน : 6gjgkwm
วิทยาการคำนวณ ป.6

: นางอาริษา กรรขำ
รหัสเข้าชั้นเรียน : ncsh4hp


คอมพิวเตอร์ ม.1

: นางอาริษา กรรขำ
รหัสเข้าชั้นเรียน : u5id7oq


เทคโนโลยี ม.1

: นางอาริษา กรรขำ
รหัสเข้าชั้นเรียน : qmywsa7


คอมพิวเตอร์ ม.2

: นางอาริษา กรรขำ
รหัสเข้าชั้นเรียน : wf7v6a3


เทคโนโลยี ม.2

: นางอาริษา กรรขำ
รหัสเข้าชั้นเรียน : eqvpftd


หนังสือรับรองหลักสูตร

1 หนังสือนำสั่ง ว 48 ประกาศรับรอง 44 หลักสูตร 

2 ว 1 รายละเอียดรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 

3 หนังสือนำส่งประกาศ ครั้งที่ 2 ปี 63 (74 หลักสูตร 

4 ประกาศรับรองหลักสูตร ปี 63 ครั้งที่ 2 (74 หลักสูตร 

5 หนังสือนำส่ง ประกาศ ครั้งที่ 1 ปี 63 (33 หลักสูต 

หน้า 1  หน้า 2  หน้า 3  

เอกสารดาวน์โหลด

1 หนังสือนำสั่ง ว 48 ประกาศรับรอง 44 หลักสูตร 

2 ว 1 รายละเอียดรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 

3 หนังสือนำส่งประกาศ ครั้งที่ 2 ปี 63 (74 หลักสูตร 

4 ประกาศรับรองหลักสูตร ปี 63 ครั้งที่ 2 (74 หลักสูตร 

5 หนังสือนำส่ง ประกาศ ครั้งที่ 1 ปี 63 (33 หลักสูต 

หน้า 1  หน้า 2  หน้า 3  

การค้นหาตามเงื่อนไข


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 Sukhothai primary Educational Service Area Office 1
37 หมู่ที่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0-5561-6180 Fax 0-5561-3460