สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออนไลน์ของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

กิจกรรมการแข่งขันดนตรีไทย (เดี่ยว,วง) และขับร้องเพลงไทยใช้เกณฑ์การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69:: เลาะรั้วโรงเรียน สพป.สท.1

Jane
การการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศการศึกษาและการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 (040423)

Jane
ประเมินโรงเรียนคุณภาพ พร้อมด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา​ 2565 (280323)

Jane
จิตอาสา วัดตระพังละมุด บ้านหนองเสาเถียรใต้ (270323)

Jane
ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (270323)

Jane
ฝึกการทำกับข้าว เพื่อการดำรงชีพ ชาวค่าย (270323)

:: หลักสูตรพัฒนาตนเอง

Jane
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C๔T – ๗)

Jane
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖)

Jane
การเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)

Jane
ติดตามรับชมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย" OBEC Channel

Jane
อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) เร่งขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน

Jane
Microsoft Teams ภาคการศึกษา

Jane
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | English for Communication CMU

Jane
ปฏิวัติการศึกษาด้วยกลไกทางกฎหมายการศึกษา

Jane
สะสมBadge และใบเกียรติบัตรจากไมโครซอฟท์

Jane
ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก การศึกษาพิเศษ กับ Starfish labz อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

:: ห้องเรียนออนไลน์ (DEEP)

Jane
วิทยาการคำนวณ ม.2

Jane
วิทยาการคำนวณ ป.4

Jane
เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3

Jane
คอมพิวเตอร์ ม.3

Jane
คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 Sukhothai primary Educational Service Area Office 1
37 หมู่ที่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0-5561-6180 Fax 0-5561-3460