สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออนไลน์ของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

:: เลาะรั้วโรงเรียน สพป.สท.1

Jane
การการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศการศึกษาและการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 (040423)

Jane
ประเมินโรงเรียนคุณภาพ พร้อมด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา​ 2565 (280323)

Jane
จิตอาสา วัดตระพังละมุด บ้านหนองเสาเถียรใต้ (270323)

Jane
ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (270323)

Jane
ฝึกการทำกับข้าว เพื่อการดำรงชีพ ชาวค่าย (270323)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 Sukhothai primary Educational Service Area Office 1
37 หมู่ที่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0-5561-6180 Fax 0-5561-3460