ระบบการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน
IQA+SAR ปีการศึกษา 2562
แสดงข้อมูลทั้งหมด

   

ลำดับที่ ชื่อขนาดโรงรียน ขั้นพื้นฐาน เอกสาร ปฐมวัย เอกสาร วัน / เวลา
1 บ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
2 บ้านหนองตูม รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
3 วัดใหม่ไทยบำรุง รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รอดำเนินการ รอดำเนินการ 08-04-2020
4 วัดเต่าทอง รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(5) ไฟล์เอกสาร 11-04-2020
5 วัดทุ่ง รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 11-04-2020
6 บ้านข่อยสองนาง (เรียนรวมกับเต่าทอง) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รอดำเนินการ รอดำเนินการ 14-04-2020
7 บ้านใหม่โพธิ์ทอง รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
8 บ้านใหม่สุขเกษม รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(5) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
9 อนุบาลกงไกรลาศ (บ้านกร่าง 2465) รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
10 บ้านน้ำเรื่อง รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(5) ไฟล์เอกสาร 11-04-2020
11 วัดหางตลาด รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) รอดำเนินการ 21-04-2020
12 วัดท่าฉนวน รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(5) ไฟล์เอกสาร 12-04-2020
13 บ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
14 บ้านดอนสำโรง รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
15 บ้านยางแดน (เรียนรวมกับดงยาง) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 17-04-2020
16 วัดดงยาง รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 14-04-2020
17 บ้านโพธิ์หอม (เรียนรวมกับดงเดือย) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 14-04-2020
18 บ้านดงเดือย รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
19 บ้านป่ามะม่วง รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
20 บ้านหนองเสาเถียร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
21 บ้านหนองบัว รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
22 บ้านวังขวัญ รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
23 วัดเสาหิน รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 14-04-2020
24 บ้านหนองมะเกลือ รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
25 บ้านหนองกระทุ่ม รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
26 วัดโบสถ์ รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 14-04-2020
27 บ้านโป่งแค รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
28 วัดคุ้งยาง รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
29 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
30 บ้านป่าสัก รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
31 วัดศรีเมือง รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
32 บ้านหนองสามพญา รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
33 บ้านหนองหญ้าปล้อง รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
34 วัดสงฆาราม รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
35 บ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
36 บ้านประดู่เฒ่า รายงานแล้ว(5) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
37 บ้านคลองตะเข้ รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(5) ไฟล์เอกสาร 11-04-2020
38 วัดกกแรต รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 12-04-2020
39 วัดปรักรัก รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
40 บ้านบึงหญ้า รายงานแล้ว(5) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
41 สามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
42 วัดมุจลินทาราม รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
43 หนองบัวเขาดิน รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(5) ไฟล์เอกสาร 15-04-2020
44 บ้านใหม่เจริญผล รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
45 บ้านเนินพยอม รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
46 บ้านลำคลองยาง รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
47 บ้านหนองกระดิ่ง รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
48 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
49 บ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 14-04-2020
50 ศรีคีรีมาศวิทยา รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
51 บ้านหนองตลับ รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 12-04-2020
52 บ้านนาสระลอย รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 12-04-2020
53 บ้านป้อมประชานุกูล รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
54 บ้านนากาหลง รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(5) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
55 บ้านเนินยาง รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
56 มหาตมาคานธีนุสรณ์ (น้ำตกสายรุ้ง) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 12-04-2020
57 บ้านลานเอื้อง รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 11-04-2020
58 บ้านน้ำพุ รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
59 บ้านเขาทองผางับ รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
60 บ้านน้ำลาด รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 14-04-2020
61 บ้านโว้งบ่อ รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(5) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
62 บ้านขุนนาวัง รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
63 บ้านนาเชิงคีรี รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
64 อนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
65 บ้านคลองน้ำเย็น รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
66 บ้านยางเมือง รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
67 บ้านวังกร่าง รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 12-04-2020
68 วัดหนองกก รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
69 บ้านเนินประดู่ รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
70 บ้านยางแหลม รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
71 บ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด) รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
72 บ้านวังตะคร้อ รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 11-04-2020
73 บ้านหนองไม้กอง รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
74 บ้านหนองจิกตีนเนิน รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
75 บ้านหนองหญ้าปล้อง กม.78 รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 12-04-2020
76 บ้านหนองตม รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
77 บ้านหนองสองตอน (เรียนรวมกับบ้านวังลึก) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รอดำเนินการ รอดำเนินการ 13-04-2020
78 บ้านวังลึก รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
79 บ้านลานทอง รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 12-04-2020
80 บ้านห้วยไคร้ รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
81 บ้านวังน้ำขาว รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 11-04-2020
82 บ้านปากคลองร่วม รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 11-04-2020
83 บ้านวังไทร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
84 บ้านวังโคนเปือย รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
85 บ้านหนองเฒ่า รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
86 เชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 27-03-2022
87 อนุบาลบ้านด่านลานหอย รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
88 บ้านหนองจัง รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
89 บ้านวังแดด รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
90 บ้านด่าน รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
91 บ้านลานกระบือ รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
92 บ้านวังหิน รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
93 บ้านคลองไผ่งาม รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
94 บ้านวังหาด รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
95 บ้านตลิ่งชัน รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
96 วัดหนองตาโชติ รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 14-04-2020
97 บ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 15-04-2020
98 บ้านสำนัก รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
99 บ้านวังทองแดง รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
100 บ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์) รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
101 อนุบาลเมืองสุโขทัย รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 11-04-2020
102 บ้านวังวน รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
103 บ้านวังตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพฯ 5) รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 14-04-2020
104 บ้านปากคลอง รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(5) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
105 บ้านมนต์คีรี (เรียนรวมกับบ้านเมืองเก่า) รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รอดำเนินการ รอดำเนินการ 08-04-2020
106 วัดเชตุพน รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
107 บ้านเมืองเก่า รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
108 บ้านหนองพยอม รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รอดำเนินการ รอดำเนินการ 09-04-2020
109 วัดปากพระ รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
110 บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
111 บ้านปากแคว รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
112 อนุบาลสุโขทัย รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 10-04-2020
113 บ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
114 ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
115 บ้านคลองปลายนา รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 12-04-2020
116 วัดคุ้งยางใหญ่ รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
117 บ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง303) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
118 วัดฤทธิ์ (คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 08-04-2020
119 บ้านเหมืองตามุก รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รอดำเนินการ รอดำเนินการ 16-04-2020
120 บ้านคลองปลายนา (สาขาบ้านไผ่ขวาง) รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 12-04-2020
121 วัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
122 บ้านขวาง (น้อมประชานุกูล) รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
123 บ้านกล้วย รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
124 บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร 12-04-2020
125 วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504) รายงานแล้ว(4) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(5) ไฟล์เอกสาร 13-04-2020
126 วัดตาลเตี้ย รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 09-04-2020
127 วัดยางเอน รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร รายงานแล้ว(3) ไฟล์เอกสาร 12-04-2020